ไขข้อสงสัย บริษัทรับเหมา กับผู้รับเหมาเหมือนกันหรือไม่ มีความแตกต่างกันอย่างไร?

ไขข้อสงสัย บริษัทรับเหมา กับผู้รับเหมาเหมือนกันหรือไม่ มีความแตกต่างกันอย่างไร?

บริษัทรับเหมา

ในปัจจุบันจะเห็นได้เลยว่าธุรกิจของบริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแทนผู้รับเหมา ที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างสามารถตอบโจทย์หลาย ๆ ท่านได้มากกว่า เพราะบริษัทรับเหมาจะมีทั้งคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม แถมยังจ้างงานรอบเดียวแต่สามารถดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน มีการให้บริการแบบครบวงจร แต่ทั้งนี้หากมีเรื่องของงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว หลาย ๆ ท่านก็อาจจะคิดหนักเช่นเดียวกัน เพราะราคาการจ้างบริษัทรับเหมากับผู้รับเหมาจะมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ดังนั้นไปดูกันเลยว่า การเลือกผู้รับเหมา หรือบริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีความแตกต่างกันอย่างไร และควรจะเลือกรูปแบบไหนดีที่สุด 

บริษัทรับเหมา กับผู้รับเหมาก่อสร้าง มีความแตกต่างกันอย่างไร ? 

1. ความแตกต่างของรูปแบบการทำงาน 

  • ผู้รับเหมาก่อสร้าง : ในด้านของการทำงานผู้รับเหมาก่อสร้าง จะมีขั้นตอนในการทำงานน้อย ไม่ยุ่งยาก แต่ระบบการทำงานจะไม่ชัดเจน พนักงานหนึ่งคนจะมีหน้าที่การทำงานหลายอย่าง เนื่องจากมีทีมงานน้อย แต่จะประสานงานกันค่อนข้างง่าย 
  • บริษัทรับเหมาก่อสร้าง : สำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะมีการทำงานแบบเป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจน เป็นมืออาชีพ และมีการใช้เอกสารเป็นหลักฐานเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง 

2. ราคารับเหมา 

  • ผู้รับเหมาก่อสร้าง : จะมีราคาที่ค่อนข้างถูก แต่จะมีทีมงานที่ไม่ครบสายงาน ดังนั้นอาจจะต้องจ้างงานผู้รับเหมาในส่วนอื่น ๆ เพิ่ม 
  • บริษัทรับเหมาก่อสร้าง : มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากจะมีการจ้างงานผู้รับเหมาที่เป็นมืออาชีพ และมีความชำนาญในทุก ๆ สายงาน 

3. ความใส่ใจในการทำงาน  

  • ผู้รับเหมาก่อสร้าง : ลักษณะการทำงานของทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้าง จะมีลักษณะการทำงานที่รวดเร็ว เนื่องจากจะต้องประหยัดค่าแรงในการทำงานให้ได้มากที่สุด ซึ่งในส่วนนี้เจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้างจะต้องเข้าตรวจสอบบ้าน หรือควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเอง เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้คุณได้บ้านที่มีคุณภาพตามต้องการ 
  • บริษัทรับเหมาก่อสร้าง : ขึ้นชื่อว่าเป็นบริษัทรับเหมาแล้ว ย่อมต้องมีการรับประกันผลงานอย่างแน่นอน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก่อนที่บริษัทจะส่งมอบงาน จะมีทีมงานตรวจสอบเรื่องของคุณภาพก่อนที่จะส่งมอบทุกครั้ง ส่งผลให้การเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมาก่อสร้างมีคุณภาพมากกว่า 

ทุกท่านจะเห็นได้ชัดเลยว่า การเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมา และผู้รับเหมาก่อสร้างมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ซึ่งในส่วนนี้ทุกท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ แต่ควรเลือกให้เหมาะสม หากใครต้องการได้บ้านที่มีคุณภาพโดยที่คุณไม่ต้องตรวจสอบงานด้วยตัวเอง การเลือกใช้บริษัทรับเหมาจะเหมาะสมเป็นอย่างมาก แต่หากใครที่มีทุนในการสร้างบ้านน้อย จะสามารถเลือกใช้บริการผู้รับเหมาได้เช่นกัน แต่คุณจะต้องเสียเวลาในการตรวจงานด้วยตัวเองอยู่บ่อยครั้งนั่นเอง

Comments are closed.