อบรมไฟฟ้า อบรมอะไร ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง

อบรม ไฟฟ้า

ไฟฟ้า พลังงงานที่ขับเคลื่อนกระบวนการผลิต แต่การทำงานกับไฟฟ้า อาจมีอันตรายเกิดขึ้นเสมอ ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอ ดังนั้น การอบรมไฟฟ้า จึงมีความสำคัญมากๆ อบรมไฟฟ้า อบรมอะไร ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง มาดูกัน ได้เรียนรู้การตัดแยกระบบพลังงาน การตัดแยกระบบพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือแหล่งจ่ายไฟหยุดการทำงาน จะต้องมั่นใจว่าไม่มีไฟฟ้าในระบบแล้ว เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานได้ จึงต้องทำการตัดหรือแยก แหล่งพลังงาน ความร้อน ไฮดรอลิกส์ พลังงานกล และแหล่งสะสมพลังงาน ที่ส่งมายังเครื่องจักร หรืออุปกรณ์เหล่านั้น ด้วยการปลดหรือปิดแหล่งจายพลังงาน จากนั้นล็อคด้วย Lockout…

Read More